1. Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan ve başlangıçta sanayi işçileri için, sonrasında tüm çalışanlar için daha iyi çalışma şartları, daha yüksek gelir ve daha güzel yaşam koşulları oluşturulması talebi ile ortaya çıkan sosyal hareket. 2. Emeğini satarak geçinen insanların daha fazla ücret, sosyal hak veya boş zaman elde edebilmek için yaptıkları her türlü faaliyetin genel adı. bkz. sosyal hareket.

İngilizcesi:
labor movement