işçi sınıfı

« Sözlük Dizinine Dön

Emeğini belirli bir ücret karşılığı satarak geçinen, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmayan ve çoğunlukla da çalışma koşulları açısından sermayedar sınıfa bağımlı, ücretli insanlar topluluğu. Emeği ile, kol ve beden gücü ile ekmeğini kazanan sınıf.

İngilizcesi:
working class
« Sözlük Dizinine Dön