İslam ekonomisi

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. İslam iktisadı.

İngilizcesi:
Islamic economics
« Sözlük Dizinine Dön