İslam dininin ilkelerine dayalı olarak geliştirilen iktisat bilimi. Özellikle faiz yasağı konusunda modern kapitalist iktisadi pratiklerden ayrılan, temel İslami ilkelere uygun olmasına özen gösterilerek üretilen teorik birikim ve uygulamalar bütünü. bkz. dini iktisat, din ekonomisi.