İslam korkusu

« Sözlük Dizinine Dön

İslamofobi. Özellikle Batı dünyasında olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde gözlemlenen, Müslümanlara yönelik toptancı karakterli, genellikle de nefret, tehdit algısı ve irrasyonel korku içeren önyargılar. İslamı şiddete dayalı bir terör dini, Müslümanları da potansiyel terörist gibi görme veya gösterme amaçlı tavır, tutum ve davranışlar.

İngilizcesi:
islamophobia
« Sözlük Dizinine Dön