işletme

« Sözlük Dizinine Dön

Firma. 1. İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi amacına yönelik faaliyet gösteren iktisadi birim. 2. Bir ekonomik girişimin planlanıp üretime geçirilmesi için gerekli olan bilgi ve süreçlerin tümü. 3. Ekonomi biliminin pratiğe uygulanan bölümü. 4. İş idaresi olarak da anılan sosyal bilim dalı ve bunun iş hayatına uygulanması.

İngilizcesi:
firm/management
« Sözlük Dizinine Dön