1. Mantıksal veya nedensel ilişkiyi ortaya koyarak belirli önermelerin doğruluğunu gösterme. 2. Doğruluğu ya da yanlışlığı bilinmeyenin, doğruluğu bilinen veya kendiliğinden doğru kabul edilen bir ilke ya da önerme yoluyla doğru ya da yanlışlığını ortaya koyma.

İngilizcesi:
proof