İşrakilik

« Sözlük Dizinine Dön

İslam düşünce tarihinde 12. yüzyıldan itibaren gelişen ve S. Suhreverdi’nin görüşlerini esas alan felsefe okulu. Buna göre, temel bilgi, kendisi mutlak nur olan yaratıcının, nefsini temizlemesi, günahlardan arındırması sonucu insanın kalbine yansıttığı sezgisel bilgidir. İnsan bu bilgi ile aydınlanır, elde edilen bu bilgi, akli ve kavramsal bilgilerinin yardımı ile uygulanabilir hale getirilir.

İngilizcesi:
the Ishraqiyyah
« Sözlük Dizinine Dön