1. Nesnel bir değerlendirmeye veya somut bir rakamlandırmaya elverişli olan özdeş veya benzer olguların nicel yahut nitel özelliklerine göre sistemli olarak toplanması, gruplandırılması, değerlendirilmesi ve bunlardan sonuçlar çıkarılması ile uğraşan disiplin. 2. Belirsizlik ve raslantısallığın geçerli olduğu olay veya durumlar hakkında toplanan sayısal verileri yine sayısal yöntemlerle çözümleme, elde edilen bulgulardan yararlanarak süreklilik gösteren olayların gelecekteki seyrinin takip edilmesine imkân verecek genellemelere ulaşmayı konu edinen bilim dalı.

İngilizcesi:
statistics