Duyum. Devletler ve ilgili güvenlik birimlerince iç ve dış güvenliği sağlamak için potansiyel tehlikeleri önceden tespit etme ve gerekli önlemleri almak amacıyla oluşturulan haber alma ağı.

İngilizcesi:
intelligence