Çalışma. İşe koyma, çalıştırma. Bir ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde düzenli olarak çalıştırılması. Bu çerçevede, bir sektörde veya ekonominin genelinde belirli bir tarihte istihdam edilen işgücü miktarına istihdam hacmi; istihdam edilen işgücü miktarının toplam işgücüne oranına da istihdam oranı denir.

İngilizcesi:
employment