Yüksek enflasyon, döviz yetersizliği, dış ödeme güçlüğü vb. gibi ekonomik sıkıntılarla yüz yüze olan ekonomilerde bu sorunların üstesinden gelerek ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik program. bkz. istikrar.

İngilizcesi:
stabilization program