1. Bir ülkeyi askeri güç kullanarak veya silah zoruyla ele geçirme. 2. Belirli bir bölge veya kullanım alanının öncekinden farklı yeni bir topluluğun eline geçmesi.

İngilizcesi:
invasion