Başkaldırı. Ayaklanma. 1. Mevcut kural ve uygulamalara uymamak ve gerekli mücadeleyi göze alarak bunu açıkça ilan etmek. 2. Yönetim biçimini veya yöneticileri değiştirmek amacıyla başkaldırma, silahlı mücadeleye girişme. bkz. iç savaş.

İngilizcesi:
rebellion