Toplumsal kriz dönemlerinde görülen, çoğunlukla halkın oyları ile seçilmesine rağmen ülkeyi düze çıkarmak, içine düşülen sıkıntılardan halkı kurtarmak, refah ve mutluluk getirmek gibi amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunu düşünerek, halkının üzerinde baskı kuran ulusal lider yahut yönetici.

İngilizcesi:
benevolent dictator