iyi yönetişim

« Sözlük Dizinine Dön

Yönetilenleri de paydaş olarak karar süreçlerine bir şekilde katarak daha hızlı, ucuz, verimli ve kaliteli kamu hizmeti üretmeyi amaçlayan yönetim tarzı. bkz. yönetişim, kötü yönetişim.

İngilizcesi:
good governance
« Sözlük Dizinine Dön