Suçun niteliğine veya sanıkların konumuna bağlı olarak bazı davaların, profesyonel hukukçu olma şartı aranmaksızın değişik meslek gruplarına mensup vatandaşlardan oluşturulan bir jüri önünde yargılanması ve nihai kararın iddia, savunma ve tanıkları dinleyen bu jüri üyeleri tarafından verilmesini öngören yargı sistemi. Amerikan yargı sistemi bunun en tipik örneğidir.

İngilizcesi:
jury system