kadercilik

« Sözlük Dizinine Dön

Fatalizm. İnsanın kendi dışında belirlenmiş olan bir kaderi yaşamak zorunda olduğuna ve her şeyin bütünüyle tanrı tarafından belirlendiğine inanan, bu nedenle de insan etkiliklerinde iradenin rolünü kabul etmeyen aşırı determinist anlayış. bkz. cebriye, kaderiye.

İngilizcesi:
fatalism
« Sözlük Dizinine Dön