Biyolojik veya kültürel olarak erkeklerden ziyade kadınlara özgü olduğu düşünülen özellikler. bkz. erkeksilik.

İngilizcesi:
feminity