kambiyo

« Sözlük Dizinine Dön

Tüm yabancı ülke paraları, banknotları ve bunları temsil eden belgeler ile bu paralar cinsinden ödeme yapmaya yarayan emre yazılı çek, poliçe, bono, kredi mektubu, havale vb. gibi her türden araçlar, hesaplar ve ticari senetlerin genel adı. Yabancı para ve yukarıda sayılan diğer ödeme araçlarıyla yapılan işlemlere kambiyo işlemleri; bir ülkenin dış ekonomik ilişkileri ve dış ticaret işlemlerinin parasal yönleriyle ilgili genel düzenlemeye de kambiyo rejimi denir.

İngilizcesi:
change/exchange
« Sözlük Dizinine Dön