Alman merkantilizmi. Dış ticarette fazla sağlamak, ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve yerli sanayiyi korumak gibi amaçları olan merkantilizmin, Almanya-Avusturya’da uygulanan biçimi.

İngilizcesi:
ceameralism