kamu tercihi teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Seçmen, politikacı ve bürokratların siyasal süreçte gösterdikleri davranış yapıları, kamu sektörü ve bürokrasinin işleyişi gibi siyaset biliminin temel konularını, iktisat biliminin araç ve yöntemleriyle çözümlemeyi amaçlayan kuram.

İngilizcesi:
public choice theory
« Sözlük Dizinine Dön