Seçmen, politikacı ve bürokratların siyasal süreçte gösterdikleri davranış yapıları, kamu sektörü ve bürokrasinin işleyişi gibi siyaset biliminin temel konularını, iktisat biliminin araç ve yöntemleriyle çözümlemeyi amaçlayan kuram.

İngilizcesi:
public choice theory