kamuoyu yoklaması

« Sözlük Dizinine Dön

Kamuoyunu temsil ettiği varsayılarak seçilen bir örneklem grubunu oluşturan bireylerle görüşülerek çeşitli konularda kamuoyunun ilgi, eğilim, görüş ve düşüncelerinin tespit edilebilmesi amacına yönelik olarak yapılan araştırma.

İngilizcesi:
public opinion poll
« Sözlük Dizinine Dön