kapalı ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

İktisadi-ticari ilişkiler açısından dış ülkelere tümüyle kapalı, ihracat ve ithalat yapmayan, üretilen mal ve hizmetlerin ülke içinde tüketildiği, üretim faaliyetinin ithal veya ihraç amacı gütmeden yalnızca ülke nüfusunun ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olduğu varsayılan ekonomi. Pratikte dünyada örneğine rastlanması mümkün olmayan bu tür bir ekonomi, daha çok kuramsal iktisadi çözümlemelerde karşılaştırma yapabilmek için basitleştirici bir varsayım olarak kullanılmaktadır. bkz. ekonomi.

İngilizcesi:
closed economy
« Sözlük Dizinine Dön