kaynak tahsisi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kıt kaynakların belirli üretken kullanıcılara veya özel kişi ya da gruplara paylaştırılması 2. Faktör piyasasında üretimde kullanılan girdilerin firmalar arasında; mal piyasasında gerçekleştirilen üretimin ise tüketiciler arasındaki dağılımı.

İngilizcesi:
allocation of resources
« Sözlük Dizinine Dön