kendiliğindenlik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Dıştan gelen baskı, zorlama veya özendirmelerden bağımsız olarak kendi iç dinamikleriyle hareket etme niteliği. 2. Bir oluşumun veya sürecin dışsal baskı olmadan, iç etki ve nedenlerle kendiliğinden oluşması.

İngilizcesi:
spontaneity
« Sözlük Dizinine Dön