kentlilik

« Sözlük Dizinine Dön

Rasyonelliğin, sekülerliğin, formel işbölümünün ve bireyciliğin göreli olarak öne çıktığı, çoğulculuğun yaygınlaştığı, kitlesel üretim ve kitle iletişim araçlarının etkisinin arttığı yaşam tarzı. bkz. köylülük.

İngilizcesi:
urbanism
« Sözlük Dizinine Dön