kestirim

« Sözlük Dizinine Dön

Ön hesaplama. Projeksiyon. Eldeki veri ve öncüllerden yola çıkılarak, belirli çözümlemeler sonunda mevcut değişkenlerin zaman içinde alabilecekleri değerlerin tahmin edilmesi. bkz. öndeyi, öngörü, önsezi.

İngilizcesi:
projection
« Sözlük Dizinine Dön