Keynes planı

« Sözlük Dizinine Dön

Bretton Woods Konferansları sırasında J.M. Keynes tarafından sunulan, uluslararası ödemeleri denkleştirecek bir Uluslararası Kliring Birliği kurulmasını ve dış borçların üyeler arasında çok taraflı bir düzlemde tasfiye edilmesini öngören, ancak komisyonda benimsenmemiş olan plan.

İngilizcesi:
Keynes plan
« Sözlük Dizinine Dön