kimlik ürünleri

« Sözlük Dizinine Dön

Tüketene kimlik, bir sosyal çevreye aidiyet veya statü sağlayan ürünler. Örn. Zenginlik göstergesi sayılan pahalı araçlar, herkesin satın almaya güç yetiremeyeceği markalı ürünler.

İngilizcesi:
identity products
« Sözlük Dizinine Dön