kır sosyolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Kırsal alandaki toplumsal ilişkileri, kurumları ve insanların etkileşimini inceleyen sosyoloji dalı.

İngilizcesi:
rural sociology
« Sözlük Dizinine Dön