kitle iletişim araçları

« Sözlük Dizinine Dön

Geniş kitleleri eğlendirmek, kitlelere bilgi veya mesaj ileterek onları aydınlatmak, yönlendirmek veya denetlemek gibi amaçlarla kullanılan televizyon, radyo, gazete, dergi gibi araçlar. bkz. iletişim, sahte iletişim.

İngilizcesi:
mass media
« Sözlük Dizinine Dön