kitle partisi

« Sözlük Dizinine Dön

Partiye sürekli üye kaydedip hem bu üyeleri partinin ideolojisi doğrultusunda eğitmek, hem de onlardan mali destek almak amacıyla seçim zamanları dışında da yoğun faaliyet sürdüren parti. (M. Duverger) bkz. toplayıcı parti, kadro partisi.

İngilizcesi:
mass party
« Sözlük Dizinine Dön