kolaylaştırıcı varsayımlar

« Sözlük Dizinine Dön

Teori kurma sürecinin karmaşıklığını azaltmak ve değişkenlerin etkilerini tek tek belirlemek amacıyla ilk aşamada bazı değişkenlerin devre dışı tutulması, ardından aşamalı biçimde onların da devreye sokularak meydana getirecekleri etkilerin incelenmesini sağlayan varsayımlar. Örn. Bir ekonomi teorisi geliştirirken önce sadece özel sektörün faaliyette bulunduğu ve devletin olmadığı bir ekonomi tasavvur edilir. Ardından devletin olduğu ancak dış ticaretin olmadığı bir ekonomi tasavvur edilerek, devletin modele eklenmesiyle ortaya çıkan sonuçlar (vergi ve kamu harcamalarının etkisi) incelenir. Son olarak da dış ticaret (ihracat ve ithalat) eklenerek model tamamlanır. bkz. varsayım, alan varsayımları, ihmal edilebilirlik varsayımları.

İngilizcesi:
heuristic assumptions
« Sözlük Dizinine Dön