konferans

« Sözlük Dizinine Dön

1. Yeri, zamanı, konu ve konuşmacısı daha önceden ilan edilen, çoğunlukla sadece bir kişinin konuşmacı olarak katıldığı herkese açık toplantı. 2. Bir sorunun çözümlenmesi amacıyla, sorunun niteliğine bağlı olarak ulusal veya uluslararası düzeyde yapılabilen ve konunun uzmanları ile o konuda karar almaya yetkili kişilerin katıldığı toplantı.

İngilizcesi:
conference
« Sözlük Dizinine Dön