maddi olmayan kültür

« Sözlük Dizinine Dön

Kültürün maddi varlık niteliği taşımayan bilgi, dil, sembol, inanç gibi alanları. Maddi olmayan, soyut ve manevi alanda insanın ürettiği her şey. bkz. maddi kültür, kültür.

İngilizcesi:
nonmaterial culture
« Sözlük Dizinine Dön