Makyavelizm

« Sözlük Dizinine Dön

İtalyan düşünür N. Machiavelli’nin formüle ettiği ve amaca ulaşmak için her türlü aracın kullanılmasının, bütün yolların denenmesinin meşru olduğu; bizzat amaçların kendilerinin araçları meşru kıldığı görüşüne dayalı, siyasette ahlâkî ilkelerin işlevsizliğini ve esas belirleyici faktörün güç olduğunu savunan anlayış. Çoğunlukla ve yanlış bir şekilde Makyavel’in bunları savunduğu ileri sürülmektedir; oysa Makyavel Prince (Hükümdar) adlı ünlü eserinde iktidarın nasıl ele geçirilip nasıl sürdürüleceğine ilişkin tespitlerde bulunmaktadır.

İngilizcesi:
Machiavellism
« Sözlük Dizinine Dön