manifesto

« Sözlük Dizinine Dön

1. Toplumsal bir hareket veya bir siyasal partinin, siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi. 2. Halkın kitlesel olarak yaptığı gösteri. 3. Belirli bir alanda mevcut rakiplere meydan okuyarak açıkça ilan edilen bildiri.

İngilizcesi:
manifest
« Sözlük Dizinine Dön