mesaj

« Sözlük Dizinine Dön

1. İleti. İletişime konu olan ve bilgisel veya duygusal bir içerik taşıyan simge ya da simgeler kümesi. 2. Toplumda önemli mevkilere sahip kişilerin yayınladıkları yazılı haber. 3. Sosyal medya ve e-posta yoluyla insanların birbirlerine gönderdikleri kısa yazılı, sözlü veya görsel ifade.

« Sözlük Dizinine Dön