meslek

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli düzeyde beceri, teorik bilgi, eğitim ve diploma gerektiren, niteliği toplumdan topluma değişmekle beraber yüksek statü, prestij ve gelir kazandıran iş. bkz. iş.

İngilizcesi:
profession
« Sözlük Dizinine Dön