meşrutiyet

« Sözlük Dizinine Dön

1. Yöneticilerin güç kullanma yetkilerinin anayasa hükümleriyle sınırlandığı yönetim biçimi. 2. Anayasalcılık. Hak ve yetkilerin anayasa tarafından belirlendiği, kral ya da hükümdarın hareket alanının parlamento tarafından sınırlandırıldığı ve yetkilerin krallık ile parlamento arasında paylaşıldığı yönetim biçimi.

« Sözlük Dizinine Dön