meta-

« Sözlük Dizinine Dön

Daha üst bir bilgi kategorisini nitelemek üzere disiplin adlarının önüne gelen üst, öte anlamındaki İngilizce ön ek.

İngilizcesi:
meta
« Sözlük Dizinine Dön