mikro ekonomik analiz

« Sözlük Dizinine Dön

Mikro iktisadi çözümleme. İktisadi olgu ve ilişkilerin bireysel ekonomik birimler ölçeğinde tek tek ele alınması; bütünden çok, bütünü oluşturan parçaların davranış biçimlerinin araştırılıp çözümlenmesi.

İngilizcesi:
microeconomic analysis
« Sözlük Dizinine Dön