moda

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir yaşam biçiminin yeniden üretimini veya sürekliliğini sağlamak üzere meydana gelen ve temel ögelerden ziyade, söz konusu kültürün ayrıntılarında ortaya çıkan kısa ömürlü değişiklikler. 2. Daha çok giyim-kuşam dünyasında tüketimi körükleme amacına yönelik mevsimlik değişiklikler.

İngilizcesi:
fashion
« Sözlük Dizinine Dön