modern kabilecilik

« Sözlük Dizinine Dön

Mensup olduğu akademik, sosyal veya mesleki alt grubun değer, inanç ve çıkarlarını tartışmaksızın ve sorgulamaksızın merkeze koyma tutumu.

İngilizcesi:
modern tribalism
« Sözlük Dizinine Dön