modern toplum

« Sözlük Dizinine Dön

Geleneksel toplumun karşıtı olarak, üretimin sanayi ve hizmetler sektörü ağırlıklı olduğu, devlet yapısı, aile yapısı, sosyal kurumları, kentleşme oranı, eğitim düzeyi ve kültürel değerleriyle geleneksel toplumdan farklılaşan sanayileşme ve modernleşme süreci sonrasında oluşan toplum tipi. bkz. sanayileşme, modernleşme, geleneksel toplum.

İngilizcesi:
modern society
« Sözlük Dizinine Dön