monarşi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Egemenliğin tek bir birey, aile veya partinin elinde olduğu yönetim biçimi. 2. Dinsel veya sembolik öneme sahip olanlar da dahil, tüm siyasal nüfuz, yetki ve güçlerin seçim dışı yöntemlerle ve çoğunlukla da miras yoluyla yönetimi ele geçiren tek bir kişide toplanması esasına dayalı yönetim biçimi.

İngilizcesi:
monarchy
« Sözlük Dizinine Dön