monopson

« Sözlük Dizinine Dön

Bir malın çok sayıda satıcıya karşılık tek bir alıcısının bulunduğu, dolayısıyla talebin tek bir firmanın kontrolünde olduğu piyasa. bkz. piyasa, tekel, oligopol, düopol, düopson.

İngilizcesi:
monopsony
« Sözlük Dizinine Dön