Monroe doktrini

« Sözlük Dizinine Dön

Aralık 1823’te ABD başkanı J. Monroe’nin ABD Kongresine sunduğu mesajda belirtilen ve onun adıyla anılan, yalnızcılığa dayalı dış politika stratejisi. Bu politikaya göre, ABD Avrupalı devletlerin kuzey, güney ve orta Amerika’daki sömürgecilik faaliyetlerine izin vermeyecek, bundan böyle ABD de Avrupalı devletlerin işlerine karışmayacak, bir bakıma kabuğuna çekilecekti. Böylece ABD ile Avrupalı devletlerin etki alanları belirlenip sınırlanmış olacaktı.

İngilizcesi:
Monroe doctrine
« Sözlük Dizinine Dön