moratoryum

« Sözlük Dizinine Dön

Vadesi gelmiş bir borcun kanun gereği, mahkeme kararı, karşılıklı anlaşma veya borçlunun tek taraflı kararı ile belirli bir süre veya sürekli olarak ödenmesinin ertelenmesi; borçlu tarafından alacaklıya borcun ödenmeyeceğinin ilan edilmesi.

İngilizcesi:
moratorium
« Sözlük Dizinine Dön